Grikol - Det bästa sättet att få vägar isfria! - Det miljövänliga alternativet.

Grikol är ett nytt avisningsmedel som blandas i beläggningsmassan och ger permanent avisningsförmåga så länge slitlagret består!

Med Grikol i slitlagret får man flera fördelar:

Större trafiksäkerhet genom att blixthalka förhindras och att den 200% högre avisningseffekten ger en isfri vägbeläggning från 0 till -6 grader. Vilt lockas inte i samma utsträckning av salt längs vägen.

Miljövänligare genom 75% mindre saltutsläpp samt att fria kloridjoner binds upp.

Mindre korrosionsåverkan på fordon och korrisionskänsliga vägfundament genom mindre saltmängder och att Grikol endast ger 36% av vanligt salts korrisionhastighet.

Lägre underhållskostnader genom minskning av saltning/sandning samt att beredskapen mot halka kan sänkas.

Grikol Finns i två olika uppsättningar. En blandning för vanliga vägar och en blandning speciellt utvecklad för broar och andra överfarter där vägarna har en tendens att frysa tidigare än på andra ställen. Den senast nämnda blandningen innehåller extra korrosionsmotverkande medel för att motverka angrepp på fundamenten.

Grikol orsakar inga skador på asfalten.

Vad är Grikol? Grikol är ett nytt halkbekämpningsmedel som är utvecklat av det ryska forsknings och produktionsinstitutet NPO ROSDORNII i Moskva. Produkten är ett tillsatsmedel för asfaltbetong bestående av 80% NatriumKlorid (NaCl), 10% CalciumKlorid (CaCl2) och 10% Siakor.

Det unika med Grikol är dess komponent Siakor som är en ogiftig brandsäker kiselorganisk förening i pulverform med frysningstemperatur -50 grader. Siakor är inhibitor mot korrosion och kan även användas självständigt som vattenavvisande och korrosionshämmande medel. Siakor ger kloriderna extra avisningseffekt och minskar korrosionåverkan genom att binda friställda klorider från Grikol och bilda en olöslig förening med dessa.

Grikol Road
Provsträcka med avisningsmedelet Grikol i slitlageret - Finland

"- När jag fick höra talas om Grikol Var jag skeptisk i början men när jag nu själv har fått se hur det fungerar på vinterväglag så måste jag säga att det har fungerat förvånansvärt bra..." - Per Forslund, gatuingenjör, Stockholms Gatu och Fastighetskontor Västerort.

"- Det här nya halkbekämpningsmedlet fungerar väldigt bra. Det har varit torrt och fint på vägbanan..." - Tore Engström, boende vid Kvarnbacksvägen, Bromma

Grikol ® composition and production technology is protected by European Patent

© EEE&G Consulting. All rights reserved..