NPO ROSDORNII - Tillverkar GriKol

EEE&G Consulting - Moderbolag

Vägverket - Kund

Stockholm entrepenad - Kund

Stockholms Gatu och Fastighetskontor - Kund

Statens väg-och transportforskningsinstitut - Kund